Kadry i płace

Usługi płacowe:

 • Obliczanie wynagrodzenia dla każdego pracownika, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę oraz obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
 • Przygotowywanie listy płac oraz pasków wypłat
 • Naliczanie obligatoryjnych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta
 • Przygotowywanie i przesyłanie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących bieżący stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, itp.)
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta oraz pracownika (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C)
 • Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia

Usługi kadrowe:

 • Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectw pracy
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP oraz badań medycyny pracy
 • Wystawianie skierowań na badania medycyny pracy (wstępne i okresowe)
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Monitorowanie ważności szkoleń z zakresu BHP oraz badań medycyny pracy (w tym wystawianie skierowań na badania wstępne i okresowe)

Formularz kontaktowy

Telefon:

+48 783 002 742

Adres:

ul. Sportowa
ul. Warszawska
Rzeszów

Email:

biuro@tacholog.pl

Adres WWW:

www.tacholog.pl

Close Menu

Call Now