Delegacje i płace minimalne

W ramach współpracy wyliczymy Delegacje oraz Płace Minimalne.

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową czyli tzw. delegacje.
Kierowcy wykonujący przewozy drogowe w transporcie krajowym i międzynarodowym właściwie stale wykonują pracę służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. W takim przypadku warunki wypłacania należności z tytułu podróży powinny być określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Formularz kontaktowy

Telefon:

+48 783 002 742

Adres:

ul. Sportowa
ul. Warszawska
Rzeszów

Email:

biuro@tacholog.pl

Adres WWW:

www.tacholog.pl

Close Menu

Call Now